Bupropion blev opdaget ved et tilfælde. Det receptpligtige lægemiddel skulle hjælpe mod depression og en af bivirkningerne var, at man mistede lysten til at ryge. Zyban, som er det navn, midlet sælges under, hjælper cirka hver tredje med at kvitte smøgerne.

Det receptpligtige lægemiddel Zyban (bupropion) er et alternativ til nikotinpræparaterne. Lægemidlet påvirker de centre i hjernen, hvor afhængigheden opstår og virker formentlig ved at øge dopamin-indholdet i nucleus accumbens, som er et område i hjernen. Hermed efterligner det virkningen af tobakkens nikotin, så rygetrangen lindres. Desuden dæmper Zyban de fysiske abstinenser.

Mange holdt op

Bupropion er testet i to kliniske afprøvninger, hvor det viste sig, at 30 procent af brugerne var røgfrie ét år efter behandlingen. Til sammenligning blev 16 procent af dem, der brugte nikotinplastre røgfrie. For rygere, der forsøger at holde op med 'en kold tyrker' lykkes det kun for ganske få procent.

Opdaget ved en tilfældighed

Bupropion blev oprindeligt udviklet til at behandle depression. Kun ved et tilfælde blev det opdaget, at det kunne hjælpe rygere med at holde op med at ryge. Det skete, fordi deprimerede patienter fortalte deres læge, at rygetrangen forsvandt under behandlingen. Siden har kliniske afprøvninger bekræftet, at præparatet virker og kan have stærkere effekt end blandt andet nikotinplastre.

Stoffet påvirker hjernen

En fordel ved Zyban er, at det, i modsætning til nikotin-præparater, ikke tilfører nikotin, som er en gift og i bund og grund er et kropsskadeligt stof. Til gengæld er der tale om nervemedicin, som påvirker hjernen, og det kan afskrække nogen fra at bruge det. Desuden har lægerne og apotekerne slet ikke samme erfaring med bupropion som med nikotin-præparater, der har været på markedet i årevis.

Sådan anvendes bupropion

  • Medicinen er receptpligtig, så lægen skal først ordinere behandlingen, blandt andet for at vurdere, om man er egnet til denne behandling.

  • Behandlingen varer typisk syv uger afhængigt af, om man herefter føler sig i stand til at klare sig uden yderligere hjælp. De første tre dage tager man én tablet dagligt, og fra fjerde dag fortsættes med to tabletter dagligt med mindst otte timers mellemrum.

  • Det varer en uge, før virkningen er maksimal. Derfor anbefales det, at man tager medicinen i en til to uger, før man stopper med at ryge.

Bivirkninger ved stoffet

Blandt de mulige bivirkninger er søvnbesvær, opstemthed, ængstelse, tør mund, hududslæt og hovedpine. Den hyppigste bivirkning er mundtørhed. Medicinen kan også forstærke de søvnforstyrrelser, som mange oplever, når de holder op med at ryge.

Den alvorligste bivirkning ved lægemidlet er krampeanfald, som rammer under én person for hver 1.000, der behandles. Så mennesker med epilepsi må ikke benytte medicinen. Det samme gælder, hvis man har spiseforstyrrelser som bulimi og anorexi.